E-POSLOVANJE 2019-2022

Javni razpis za vzpostavitev ali nadgradnjo elektronskega poslovanja v MSP v obdobju 2019-2022 »E-POSLOVANJE 2019-2022«

 

V okviru razpisa E-POSLOVANJE 2019-2022, ki ga sofinancirata Republika Slovenija in Evropska Unija iz Evropskega sklada za regionalni razvoj (ESRR), smo v podjetju Barting d.o.o. uspešno pridobili nepovratna sredstva za izvedbo projekta »Barting d.o.o.«. V okviru projektnih aktivnosti smo v podjetju oblikovali in izdelali novo spletno stran, vzpostavili zaščiteno povezavo s kupci, digitalizirali nastope na sejmih, izdelali produktno-prodajni video in krepili kompetence s pomočjo usposabljanja.

 

Podjetje IN IN d.o.o. je v sklopu projekta vzpostavilo sistem za izdelavo dokumentov v elektronski obliki ter zagotovilo sistem za varno izmenjavo dokumentov s kupci. Poleg tega so nam pomagali pri pripravi vsebin za predstavitev podjetje na digitalnem sejmu ter izvedli usposabljanja in izobraževanja za krepitev digitalnih kompetenc vseh zaposlenih. Podjetje Oblikovanje.com je izvedlo storitev oblikovanja in vzpostavitve nove spletne strani, ki je sedaj na voljo tudi v dveh tujih jezikih. Podjetje Agencija IDEA d.o.o. pa je izvedlo snemanje produktno-prodajnega videa za namene promocije podjetja.

 

Cilj projektnih aktivnosti je podjetju povečati možnosti predstavitve lastnih proizvodov in storitev mednarodni poslovni javnosti ter povečati možnosti poslovnega sodelovanja s tujimi kupci in poslovnimi partnerji. Cilj je povečati mednarodno konkurenčnost podjetje.

 

Rezultati operacije so:

  • izdelana spletna stran v dveh tujih jezikih,
  • vzpostavljeno okolje za izdelavo in varno izmenjavo dokumentov s kupci,
  • vzpostavljen digitalni katalog izdelkov z nazivi in opisi v tujih jezikih,
  • izdelan produktno-prodajni video v tujem jeziku,
  • izdelava materialov in udeležba na digitalnem sejmu in
  • izvedba usposabljanj za krepitev kompetenc.

Višina nepovratnih sredstev, ki smo jih prejeli za namen izvedbe operacije znaša 23.345 €.